Boetes voor Asociaal verkeersgedrag stijgt met 140 euro

Den Haag – De aanpak van asociale overtredingen en bovengemiddelde snelheidsovertredingen wordt verscherpt, terwijl ook hardrijders in woonwijken te maken krijgen met flink hogere boetes. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, vandaag aan de Tweede Kamer. De algehele verhoging van de boetetarieven per 1 januari blijft beperkt tot 15%, en bedraagt niet 20% zoals voorgenomen door het vorige kabinet.

Met gerichte boeteverhogingen komt de minister tegemoet aan de motie Van der Staaij. Deze motie verzoekt de regering om binnen het beschikbare budget niet te kiezen voor een algehele procentuele verhoging voor alle verkeersboetes, maar voor gerichte boeteverhogingen voor in het bijzonder grote verkeersovertredingen, waaronder snelheidsovertredingen in woonwijken, hufterigheid in het verkeer en recidive.

Momenteel wordt er bij het beboeten van snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom geen onderscheid gemaakt tussen 30 km/u-wegen en overige wegen. Dit is vanaf volgend jaar niet langer het geval: de boetes zullen extra worden verhoogd voor snelheidsovertredingen op wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, waardoor deze hoger uitkomen dan snelheidsovertredingen op andere wegen. Een boete voor 10 km/u te hard rijden binnen een 30 km/u-zone bijvoorbeeld, bedraagt dan niet langer €54,-, maar €93,-.

Het boetetarief voor asociale overtredingen stijgt volgend jaar met ongeveer €140,- per overtreding. Bij het selecteren van deze overtredingen is in het bijzonder gekeken naar overtredingen waarbij sprake is van opzet, zoals het besturen van een auto terwijl het rijbewijs is ingenomen na het niet betalen van een verkeersboete en het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een oversteekplaats. Daarnaast zijn er overtredingen aangewezen die het bevoegd gezag in de openbare ruimte ondermijnen, zoals het negeren van een stopteken van de politie.

Zoals gebruikelijk zullen de tarieven ook worden aangepast aan de consumentenprijsindex. De lijst met alle overtredingen en de bijbehorende nieuwe tarieven wordt onderdeel van een wijzgingsbesluit dat dit najaar beschikbaar komt. De tariefsverhoging van de boetes die in het strafrecht worden afgedaan, geschiedt door aanpassing van de OM-richtlijnen.

Foto – Archief Persbureau Meter