Juridische geschillen worden voorgelegd aan de NVJ “Nederlandse vereniging van Journalisten”

Medewerkers van ‘Persbureau Meter’ zijn in het bezit van een Politie Perskaart.

Politieperskaart
Journalisten die in het bezit zijn van de landelijke politieperskaart kunnen hun werk uitoefenen in door de politie afgezette gebieden om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten.
bron: NVJ.nl

AVG
Elke publicatie word door Meternieuws.nl / Persbureau Meter getoetst op nieuwswaarde en de in Nederland geldende ‘AVG’.
Meer informatie over de voor journalisten geldende ‘AVG’ kunt u vinden op de volgende website. https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie

Nazorg
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, rampen en calamiteiten.

Servicelijn Slachtofferhulp
Telefoon: 0900 – 0101 (gebruikelijke belkosten)
Vanuit het buitenland: +31 88 746 00 00
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
https://slachtofferwijzer.nl/

Content op deze site valt onder de copyright van Persbureau Meter. Op alle foto’s berusten auteursrechten! Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming afgedrukt of verspreid worden.

Meternieuws.nl is onderdeel van Persbureau Meter ons team van 20 correspondenten levert dagelijks beelden aan de landelijke media.