Maximumstraf voor mensenhandel omhoog

Den Haag – Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de maximum gevangenisstraf voor mensenhandel verhogen van acht naar twaalf jaar. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat hij vandaag bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Met de voorgestelde verhoging wordt de ernst van het feit beter tot uitdrukking gebracht en kan de verdachte makkelijker in voorlopige hechtenis worden gehouden, aldus de bewindsman.

Mensenhandel is een misdrijf dat vaak langdurig zeer ernstige inbreuk maakt op de menselijke waardigheid en integriteit van slachtoffers, die daardoor voor hun leven beschadigd raken. De maatregel past binnen de doelstelling van het regeerakkoord om mensenhandel intensiever op te sporen en te bestrijden.

Omdat de criminele praktijken van loverboys onder mensenhandel vallen, zal ook deze groep harder worden aangepakt. De maatschappelijke verontwaardiging over deze vorm van moderne slavernij is terecht zeer groot. Loverboys maken immers slachtoffers onder de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Hogere straf voor tewerkstellen illegale vreemdelingen

Daarnaast verhoogt Opstelten de gevangenisstraf voor degene die een beroep of gewoonte maakt van het tewerkstellen van illegale vreemdelingen. Dat maximum gaat van drie naar vier jaar. Zo komen extra opsporingsbevoegdheden beschikbaar om de opsporing van dit misdrijf te vergemakkelijken.

Illegaal werk leidt vaak tot uitbuiting en heeft een aanzuigende werking op illegale immigratie. Ook de bestrijding van mensenhandel heeft baat bij een effectieve aanpak van illegale tewerkstelling. Mensenhandel is immers vaak verweven met illegaliteit.

Hinderen luchtverkeer met laserlicht strafbaar

Verder wordt het hinderen van het luchtverkeer met laserlicht apart strafbaar gesteld. Steeds vaker zijn er incidenten waarbij laserpointers worden gericht op vliegtuigen, vlak voor de landing of tijdens het opstijgen. Dit kan uiterst gevaarlijke situaties opleveren.

Foto – Archief Persbureau Meter