Noodverordening in deel gemeente Meppel

Meppel – De burgemeester van Meppel heeft met ingang van 29 januari 2021 een Noodverordening ingesteld voor een deel van de gemeente Meppel. De burgemeester van Meppel heeft gelet op mogelijke onrust besloten tot het instellen van een noodverordening. De noodverordening geldt met ingang van 29 januari 2021 dagelijks van 17.00 tot 06.00 uur. De verordening blijft van kracht tot het moment dat deze weer wordt ingetrokken.

Deze verordening is van toepassing op de openbare plaatsen in de gebieden centrum, centrumschil en het stationsgebied zoals nader aangeduid op de kaart in bijlage 1 bij deze noodverordening.

Social media
Via sociale media is door meerdere personen opgeroepen om zich massaal te verzamelen in verschillende gebieden in Meppel om het ongenoegen kenbaar te maken tegen de Covid-19-maatregelen en het creëren van chaos en/of ernstige wanordelijkheden in Meppel.

woensdag 27 januari 2021, heeft de Politie in Meppel een minderjarige jongen aangehouden voor opruiing. Hij deelde via social media een oproep om te gaan rellen in Meppel. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Uit informatie van de politie blijkt dat dergelijke oproepen veelvuldig gedeeld worden. Soort gelijke oproepen hebben de afgelopen dagen op meerdere plaatsen in Nederland geleid tot ernstige wanordelijkheden. Bij die wanordelijkheden door deelnemende personen brandbare stoffen en/of zwaar vuurwerk is afgestoken, vernielingen en plunderingen hebben plaats gevonden en wapens zijn gebruikt tegen toezichthouders en/of politiefunctionarissen. Door deze verstoringen is brede maatschappelijke onrust ontstaan.

Uit informatie van de politie zou volgens de gemeente blijken dat ernstige vrees bestaat dat zich ook in Meppel vergelijkbare ongeregeldheden zullen voordoen.

Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4350,-).

Bron. https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Actueel/Nieuwsarchief/Noodverordening_van_kracht_voor_deel_gemeente_Meppel