Personeel zorginstelling vertrekt en laat cliënten achter ‘Politie voorkomt chaos’

Rolde – Bij zorginstelling ‘t Ruige Veld in Rolde is de politie aanwezig omdat al het zorgpersoneel zijn taken heeft neergelegd en is vertrokken. Het personeel zou zich bedreigd en onveilig hebben gevoeld. Het personeel heeft het terrein verlaten en de cliënten achter gelaten.

De politie is ter plaatse om de situatie onder controle te houden ook de politie helikopter vloog boven het terrein.

Vanwege gebrek aan geschoold en ongeschoold personeel en minderjarige kinderen sloot Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van gemeente Aa en Hunze gisteravond de Zorg instelling ‘t Ruige Veld in Rolde. De bewoners mochten op het terrein blijven en de zorg zou worden opgevangen door andere zorginstellingen.

De politie blijft ter plaatse tot de gemeente een oplossing heeft gevonden voor de bewoners.

‘Statements gemeente Aa en Hunze’

8 November 2019
Mededeling ‘t Ruige Veld Rolde

We krijgen vragen over de actuele situatie rondom het ‘t Ruige Veld. De situatie is dat de rechter ons heeft gevolgd in onze aanpak en ons heeft verzocht om voorlopig de zorg op de locatie te verrichten.

We zijn nu druk bezig om in beeld te krijgen of dit kan en hoe we dit gaan organiseren, uiteraard in het belang van cliënten en omgeving. Daar ligt nu onze prioriteit.

Zodra we meer kunnen melden doen we dat. Tot die tijd houden we het bij deze mededeling.

7 November 2019
Gemeente Aa en Hunze voert controle uit op ‘t Ruige Veld in Rolde

Gieten, 7 november – Vanochtend is de gemeente Aa en Hunze samen met andere instanties een controle gestart op de locatie ’t Ruige Veld in Rolde.

Sinds enige tijd vindt op de locatie anti-kraakbewoning plaats en heeft zich er een nieuwe zorginstelling gevestigd. De gemeente wil zicht krijgen op wie er verblijven, welke activiteiten er plaats vinden en of deze activiteiten passen binnen de bestemming van de locatie.
Signalen

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra “Er vinden op het adres veel inschrijvingen van nieuwe inwoners plaats. De gemeente wil weten welke activiteiten op de locatie plaatsvinden en of deze activiteiten in overeenstemming zijn met de bestemming. Daarnaast zijn er vanuit de omgeving van ’t Ruige Veld klachten ontvangen over overlast”.
Omgeving en bestemming

De gemeente Aa en Hunze vindt een aangename leefomgeving van groot belang. Een omgeving waarin bewoners, cliënten en om- en aanwonenden zich prettig voelen. Daarnaast is het in het kader van de veiligheid van bewoners, cliënten en medewerkers van belang dat het gebruik van de locatie in overeenstemming is met de bestemming. Door deze controle krijgt de gemeente beter zicht op wie zich op de locatie bevinden en welke activiteiten er worden uitgevoerd.

7 november 2019
Burgemeester Aa en Hunze grijpt in bij zorgverlener in Rolde

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van gemeente Aa en Hunze heeft bevolen tot onmiddellijke stopzetting van de zorgverlening door de huidige zorgverlener op ’t Ruige Veld in Rolde. Dit besluit volgt op een controle die vandaag op deze locatie plaatsvond. Volgens de burgemeester zijn er ernstige zorgen over de kwaliteit van de geleverde zorg en daarmee voor de veiligheid van de cliënten en omgeving.
Onhoudbare situatie

Volgens Anno Wietze Hiemstra werd tijdens de vandaag gehouden controle een acuut onveilige situatie voor cliënten en de directe omgeving geconstateerd. Hiemstra: “Er was onder andere sprake van te weinig personeel voor de aanwezige cliënten. Bovendien waren deze zorgverleners onvoldoende geschoold en waren er minderjarige kinderen aanwezig. Hierdoor werd de situatie onhoudbaar.” Na afstemming met de lokale driehoek is daarop besloten om de zorgverlening van deze instelling nu stop te zetten.
Opvang cliënten

Professionals van andere zorginstellingen nemen nu de zorg over. Anno Wietze Hiemstra: “Er wordt voor adequate vervanging gezorgd. De veiligheid van de cliënten en de omgeving heeft onze prioriteit.”