Verscherpte verkeerscontroles rond scholen en op school-thuisroutes. Speciale aandacht voor schoolvervoer met busjes

Groningen – De scholen zijn weer begonnen: kinderen die lopend of fietsend zelf naar school gaan, in groepjes of alleen. En kinderen die gebracht worden door ouders of verzorgers, te voet of op de fiets, maar vaak ook met de auto. In de stad Groningen is dat laatste bij verschillende scholen uit den boze: daar geldt sinds enige tijd een stopverbod om onveilige situaties te voorkomen. De komende weken houdt de Groninger verkeerspolitie de situatie rond deze scholen nauwlettend in de gaten. Ook elders in de provincie controleert de politie het verkeer op de school-thuisroutes. Daarbij wordt bovendien extra aandacht besteed aan het taxibusvervoer. Vooral kinderen in het speciaal of bijzonder onderwijs reizen vaak met een busje. In samenwerking met de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat controleert de politie of dit veilig gebeurt.

Mensen moeten altijd even wennen als de verkeersdrukte na de zomer plotseling weer toeneemt. De verkeersdeelname van de toch altijd wat onberekenbare kinderen en de algemene stijging van de verkeersdruk vraagt weggebruikers extra alert te zijn in deze periode. Juist de lopende en fietsende kinderen zijn als kwetsbare verkeersdeelnemer in die drukke periode een makkelijk slachtoffer in het verkeer.

Verkeerveiligheidspartners zoals Veilig Verkeer Nederland en de politie vragen via campagnes zoals ‘De scholen zijn weer begonnen’ aandacht voor de kinderen bij de weg. Ze grijpen de periode bovendien aan om ook de kinderen en hun ouders zelf te herinneren aan de spelregels in het verkeer.

Inspectie taxibusjes

De komende weken houdt de politie controles op de school-thuisroutes en rondom scholen zelf. Daarbij letten de agenten op het rijgedrag en parkeergedrag van automobilisten, maar ook op het gebruik van de gordel, het veilig vervoeren van kinderen in zitjes en op het verkeersgedrag van fietsers en brommerrijders. Dit jaar besteedt de politie bovendien extra aandacht aan taxibusvervoer. Op initiatief van en in samenwerking met de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat houden agenten de komende tijd meerdere controles op taxibusjes. Er wordt onder meer gekeken naar het aantal kinderen en zitplaatsen in het busje, gordelgebruik, bevestiging van rolstoelen, maar ook naar de technische staat van het busje en de papieren van de chauffeur.

Kleurwedstrijd speciaal onderwijs

De controles op het schoolvervoer worden ondersteund met een voorlichtingsactie van de politie en Veilig Verkeer Nederland op basisscholen voor speciaal onderwijs. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd en daarmee een dagje Verkeerspark voor de hele groep winnen. Daarnaast kunnen ze actief met het thema ‘veilig weer naar school’ aan de slag onder begeleiding van Veilig Verkeer Nederland. Scholen die aan de actie deelnemen ontvangen een set ‘Goochem-gordeldieren’ als weggever voor de kinderen.

Foto – Archief Persbureau Meter