Protest tegen plannen opvang asielzoekers in Katoelbos Vries(Video)

Foto/Video - DuoFocus/Persbureau Meter/Robin Feunekes/Wiebe Dekker

Vries/Tynaarlo – De motie van Tynaarlo nu met als voorstel om af te wijken van een eerder aangenomen motie van raadslid Koos Dijkstra (PvdA) .waarin de gemeente Tynaarlo zegt haar best te doet om 500 asielzoekers op te vangen is niet in behandeling genomen om vier weken uitgesteld. Hoewel Tynaarlo Nu in 2022 vóór de motie stemde, wil het nu maximaal 224 asielzoekers opvangen. Dat heeft ook aansluiting bij de spreidingswet. Veel inwoners van Vries ondersteunen deze motie van Tynaarlo nu en lieten dit in een protest manifestatie tegen de huis die plannen van de gemeente Tynaarlo dan ook weten. Het college geeft zijn goedkeuring aan een uniek woonplan in Vries. De locatie Katoelbos aan de Taarloseweg is gekozen als meest geschikte locatie voor enerzijds een Woonruimte voor asielzoekers (WVA), voor maximaal 250 mensen, voor een periode van 10 jaar. Anderzijds worden daar 40 flexwoningen gebouwd voor sociale huur. Er is een gebrek aan woonruimte en zodoende kunnen starters en andere woningzoekenden sneller aan woonruimte worden geholpen in Vries.

De genoemde locatie wordt opgezet als ruim opgezette woonwijk, met veel groen. Het past goed in het landschap en bij de structuur van de wijk. Bovendien draagt het bij aan de integratie van deze doelgroep in de samenleving. Vanwege dit onderscheidende karakter is er gekozen voor de term Woonruimte Voor Asielzoekers (WVA). Er komen dus geen hekken, slagbomen en dergelijke, noch grote gebouwen, maar wel zorgt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de 24/7 bereikbaarheid die erbij hoort.

Na een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad om in de gemeente Tynaarlo een kleinschalig asielzoekerscentrum (azc) voor de duur van 10 jaar te realiseren, heeft het college een uitgebreid locatieonderzoek laten uitvoeren. Samen met de gemeente heeft ook het COA intensief gekeken naar de meest geschikte plek voor de realisatie van een opvanglocatie voor maximaal 250 asielzoekers. Die voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals de ontsluiting van het gebied, mogelijkheden voor onderwijs, dagbesteding en zorg.
Huurwoningen

Het doorslaggevende argument om voor de locatie Katoelbos aan de Taarloseweg in Vries te kiezen is, omdat alleen hier de mogelijkheid bestaat om de woonruimte voor asielzoekers te koppelen aan de bouw van huurwoningen op dezelfde locatie.

Het college van B&W en de woningcorporaties (Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw) zien er naar uit om het plan met de veertig huurwoningen de komende maanden verder uit te werken. “We vinden het een unieke kans om kwalitatief betaalbare woningen te bouwen voor de lokale woningmarkt,” aldus wethouder wonen Jurryt Vellinga en Esther Borstlap, directeur-bestuurder van stichting Woonborg.
Vervanging andere locaties

Het is de bedoeling dat de WVA in Vries dient als vervanging voor de opvang in de Bladergroenschool (Eelde-Paterswolde) en de beide noodopvanglocaties in het Wapen van Vries en op het bedrijventerrein Vriezerbrug. De mensen die nu in deze opvanglocaties verblijven, kunnen naar de nieuwe locatie verhuizen zodra deze gereed is. Het azc in Paterswolde (Bladergroenschool) en de crisisopvang in Vries (Het Wapen van Vries) en Tynaarlo worden dan gesloten.
Inwoners betrokken

De directe omwonenden van de locatie in Vries hebben in een brief de informatie ontvangen over het besluit van het college. Ook zijn ze uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst, waarbij ze door de gemeente en COA zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkeling in hun woonomgeving. Ook worden ze zo goed mogelijk betrokken bij het vervolg van dit proces. De gemeente volgt bij de realisatie van de WVA alle reguliere ruimtelijke ordeningsprocedures.