Waterschappen sluit dijkdoorgangen Delfzijl vanwege hoog water op zee(Video)

Foto/Video - Thijs/Ruben Huisman/Persbureau Meter

DELFZIJL – zaterdag 29 januari hebben de waterschappen te maken met hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelde rond 20.40 uur in Delfzijl een waterstand van NAP +3.20. Dit betekent dat de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl werden gesloten.

rond 17.00 uur begon het waterschap met de sluiting. Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is, worden de wegen weer opengesteld.
De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van NAP + 3m of hoger. Deze sluiting voeren e uit samen met onze collega’s van waterschap Hunze en Aa’s.
Geen dijkbewaking

De verwachte waterstanden zijn vooralsnog geen aanleiding om op te schalen naar dijkbewaking. Dijkbewaking zetten we in vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+ NAP. Er wordt dan met name gelet op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen. Wel staan onze collega’s paraat mocht dijkbewaking alsnog nodig zijn.