Anreper diep buiten de oevers in Anreep (Video)

Foto/Video - Erik Smit/Persbureau Meter

ASSEN – Hoge waterstanden in Drenthe.Dit was duidelijk te zien aan het Anreper diep in Anreep die door het vele regenwater buiten de oevers trad. De gemalen van het waterschap Drents Overijsselse Delta proberen de waterstand weer op peil te krijgen.Maar door de vele regenval is dit geen eenvoudige klus. De gemalen draaien dan ook op volle toeren.

“Onze medewerkers zijn flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde. “”aldus het waterschap op hun internet site.

In nagenoeg het hele werkgebied viel, volgens WDODELTA een keer zoveel neerslag dan was voorspeld. “Een groot deel daarvan viel ook nog eens in een kort tijdbestek. De vele regen zorgde voor een pittige situatie voor het watersysteem. We zijn druk in de weer om de waterpeilen weer op niveau te krijgen. Dit doen we met de inzet van 1960 stuwen en 360 gemalen, van groot tot klein. ” zo meldt het waterschap.

Peilbeheerders kijken per gebied waar het water kan worden gebufferd, waar waterbergingen liggen die kunnen worden ingezet en waar veel of juist weinig water moet worden afgevoerd. Zo proberen ze op de hoge zandgronden zoveel mogelijk water vast te houden, met de focus op overlast te vermijden.
Omdat het nu droog is en het afvoeren doorgaat, is volgens het waterschap, er inmiddels een kleine buffer gecreëerd. Zondag wordt een volgend regenfront verwacht.

“Onze medewerkers zijn flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde.”

In nagenoeg het hele werkgebied van WDODELTA viel een keer zoveel neerslag dan was voorspeld. Een groot deel daarvan viel ook nog eens in een kort tijdbestek. De vele regen zorgde voor een pittige situatie voor het watersysteem. “We zijn druk in de weer om de waterpeilen weer op niveau te krijgen. Dit doen we met de inzet van 1960 stuwen en 360 gemalen, van groot tot klein. “zo laat het waterschap weten.
Peilbeheerders kijken per gebied waar het water kan worden gebufferd, waar waterbergingen liggen die kunnen worden ingezet en waar veel of juist weinig water moet worden afgevoerd. “Zo proberen we op de hoge zandgronden zoveel mogelijk water vast te houden, met de focus op overlast te vermijden. ”

Omdat het nu droog is en het afvoeren doorgaat, is er inmiddels een kleine buffer gecreëerd. Zondag wordt een volgend regenfront verwacht. “We zijn alert en houden de weersituatie nauwlettend in de gaten.”