Colportage

Kampen– Op maandag 29 oktober kreeg de politie een melding dat in Kampen een bedrijf met werkzaamheden aan woningen bezig was geweest en daarbij contante betaling van de werkzaamheden verlangde. Zonder aankondiging kwam het bedrijf aan de deur om te melden dat er gebreken aan de woning zouden zijn die gerepareerd moesten worden. Mensen hadden daarbij het gevoel dat ze overrompeld werd en sommigen zijn akkoord gegaan met de werkzaamheden en moesten deze werkzaamheden direct contant betalen. Voor verkoop aan de deur (Colportage) gelden regels. Dit is geregeld in de colportageweg. Hieronder vindt u een aantal tips op het gebied van verkoop aan de deur.

Zwolle – Een van de wijkagenten in Zwolle kreeg op dinsdag 30 oktober een telefoontje van een verontruste burger. Deze meldde dat er een auto was gezien die foto’s van woningen maakte. Vervolgens werd er door een aantal mannen bij woningen langs gegaan om te vragen of men belang had bij een dienst en zo ja, wanneer men dan thuis was. Toen aan de mannen gevraagd wat zij aan het doen waren, gingen zij er snel vandoor. Ook bleken de tablets die zij bij zich hadden niet te werken en konden zij zich niet identificeren. En dergelijke meldingen krijgt de politie wel vaker.

Het is voor een burger niet altijd gemakkelijk te achterhalen of er sprake was van kwade bedoelingen is of dat het gaat om een bedrijf met eerzame bedoelingen bij verkoop aan de deur. Vaak ongewild geeft u veel meer informatie prijs dan uw bedoeling is. En daar kan misbruik van worden gemaakt.

Foto : Archief Persbureau Meter