Electronische belasting aangifte ondernemers blijft mogelijk

Den Haag – Bij het beheersen van de gevolgen van de problematiek met betrekking tot DigiNotar analyseert de overheid samen met het bedrijfsleven per sector potentiële gevolgen. Zodra de gevolgen per sector bekend zijn worden deze gepubliceerd door de overheid en het bedrijfsleven. Voor de fiscale sector heeft dit voor het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland en betrokken bedrijven geleid tot onderstaande conclusie.

Elektronische aangifte ondernemers

Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT~Office en diverse softwareleveranciers en belastingconsulenten. In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan.

Andere sectoren

Over de andere sectoren vindt op dit moment intensieve analyse plaats door overheid en betrokken bedrijfsleven. Zodra deze resultaten bekend zijn worden deze per sector gepubliceerd.

Foto – Archief Persbureau Meter