Minister Kamp kort Uitkeringen van mensen in buitenland

Den Haag – Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd dat regelt dat uitkeringen in landen buiten de Europese Unie worden aangepast aan het kostenniveau van het land. Het kabinet wil dit zogenoemde woonlandbeginsel op 1 juli 2012 laten ingaan. De maatregel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, deels voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Voor het kindgebondenbudget is de ingangsdatum 1 januari 2013.

De maatregel levert uiteindelijk een besparing aan uitkeringslasten op van 9 tot 16 miljoen euro per jaar. In het regeerakkoord is afgesproken dat de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie uiteindelijk helemaal wordt gestopt.

Foto – Archief Persbureau Meter