koninklijk paar bezoekt Zuidwest-Drenthe

Foto: Persbureau Meter

Meppel – Woensdag bezocht en Koning Willem Alexander en Maxima de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel.

Het koninklijk echtpaar bracht woensdag een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Tijdens het streekbezoek werd aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden. Bij deze initiatieven staat een verbindende aanpak centraal.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden bij aankomst in Hoogeveen welkom geheten door de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma. Vervolgens sprak het Koninklijk Paar met oprichters en deelnemers van de initiatieven ‘De Smederijen’ en ‘Jong Hoogeveen’. Bij de Smederijen smeden bewoners samen plannen om de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren. Jong Hoogeveen heeft als doel kinderen gezond, veilig, schuldenvrij en succesvol te laten opgroeien zodat zij hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Foto: Persbureau Meter

De Koning en Koningin brachten ook een bezoek aan GKN Fokker. GKN Fokker is één van de grootste werkgevers in de streek. Het bedrijf ontwikkelt vliegtuigonderdelen van composiet voor onder andere het gevechtsvliegtuig, de F-35.

Ook werd een bezoek gebracht aan het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa en Astron. Aan de rand van dit natuurgebied staat een grote radiotelescoop die wordt onderhouden door vrijwilligers.

In gemeente De Wolden ging het Koninklijk Paar in gesprek met bewoners van het dorp Veeningen over ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken in Veeningen het bewonersinitiatief ‘’t Groene Hart’ en spreken met bewoners over hoe de initiatieven tot stand zijn gekomen, waar de vrijwilligers tegenaan lopen en hoe het dorp jonge gezinnen weet aan te trekken. Ook bekijken zij speelplekken voor kinderen die gerealiseerd zijn in het dorp dankzij ‘’t Groene Hart’.

Het Koninklijk Paar eindigde het streekbezoek in Meppel. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten een bezoek aan de opgeknapte wijk Haveltermade. In deze jaren ’50 wijk is de sociale woningbouw en de openbare ruimte in samenspraak met de bewoners verbeterd.

De Koning en Koningin Máxima spraken in een buurthuis onder meer met een ouder echtpaar dat ruim vijftig jaar in de wijk woont, een wijkagent en deelnemers van het project ‘internationaal eetcafé’ over de transformatie die Haveltermade heeft meegemaakt.

Daarna vertrok het Koninklijk Paar naar de binnenstad van Meppel. Hier vondt een ontmoeting plaats met Meppelers die op eigen wijze een bijdrage leveren aan het bruisend houden van het centrum. Het bezoek aan Zuidwest Drenthe is afgesloten in de Grote Kerk.