Minister Bleeker “Toezicht op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen is sinds 2008 sterk verbeterd.”

Den Haag – Het toezicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen is sinds 2008 sterk verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 30 augustus 2011 aan de Tweede Kamer. Bleker haalt die conclusie uit een rapport van een auditcommissie onder leiding van de heer Piet Vanthemsche. Het rapport van de commissie geeft ook punten aan waarop verdere verbetering mogelijk is.

In 2008 leidde Vanthemsche een commissie die onderzoek deed naar het functioneren van de nVWA. De nVWA maakte vervolgens een verbeterplan. Naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris de heer Vanthemsche gevraagd dit jaar een vervolgaudit uit te voeren om te zien welk effect zijn eerste rapport had.

Vanthemsche concludeert nu dat er vooruitgang is geboekt bij de aansturing en structuur binnen de nVWA, bij het oplossen van het tekort aan toezichthoudend dierenartsen, de ondersteuning en begeleiding van toezichthouders, opleidingen en handhaving.

Daarnaast stelt Vanthemsche dat het ontbreken van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem, de relatie met het ministerie van EL&I en toezicht en handhaving bij kleine en middelgrote slachterijen nog aandacht vragen.

Het samengaan van Algemene Inspectiedienst, Plantenziektenkundige dienst en Voedsel en Waren Autoriteit tot de nVWA vraagt om een goedwerkend, multifunctioneel systeem. Staatssecretaris Bleker schrijft de Tweede Kamer dat momenteel hard aan een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem wordt gewerkt.

Om de relatie tussen de nVWA en EL&I te verbeteren, neemt de inspecteur-generaal van de nVWA deel aan de bewindsliedenstaf en de bestuursraadvergaderingen van EL&I en heeft hij direct toegang tot de bewindslieden. Dit najaar informeert Bleker de Tweede Kamer over meer aanpassingen om de samenwerking verder te verbeteren.

Om het toezicht op slachterijen te verbeteren zijn er sinds 2008 netto 33 dierenartsen bijgekomen.

Audit kleine en middelgrote slachterijen

In een aparte brief aan de Tweede Kamer schrijft Bleker over de bevindingen van de nVWA uit een audit bij kleine en middelgrote slachterijen. Daaruit blijkt dat een aantal van deze bedrijven de regels onvoldoende naleeft en dat het toezicht daarom moet worden aangescherpt. Onder andere de voorschriften voor de testen op BSE worden niet streng genoeg nageleefd. Hoewel uit een advies van het Bureau Risicobeoordeling blijkt dat de volksgezondheid geen risico liep, heeft de nVWA wel maatregelen tegen enkele slachterijen genomen en bedrijven gesommeerd niet-getest vlees zo veel als mogelijk terug te roepen.

Om het toezicht op deze categoriën bedrijven te verbeteren, wordt de handhaving geïntensiveerd. Ook wordt het toezicht meer risico gebaseerd ingezet, zodat de capaciteit meer gericht kan worden ingezet.

Foto – Archief Persbureau Meter