Minister-president Rutte en minister Rosenthal naar Libië-top in Parijs

Den Haag – Minister-president Rutte en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken nemen donderdag 1 september 2011 in Parijs deel aan de internationale conferentie over de situatie in Libië. Het doel van deze conferentie is het bijeenbrengen van internationale politieke en diplomatieke steun voor het Libische volk. Daarnaast is er ook behoefte aan het lenigen van humanitaire noden en aan hulp bij de wederopbouw.

De conferentie geeft de Nationale Overgangsraad (NTC) de gelegenheid haar visie op de toekomst van Libië te presenteren en de rol die de internationale gemeenschap hierin kan spelen.

Aan de door president Sarkozy georganiseerde conferentie nemen staatshoofden en regeringsleiders uit 50 landen en 10 internationale organisaties deel.

Foto – Archief Persbureau Meter