Minister-president Rutte neemt ambitiedocument Netwerk Kennissteden Nederland in ontvangst

Den Haag -Minister-president Rutte neemt vandaag (donderdag 1 september) een ambitiedocument in ontvangst van het Netwerk Kennissteden Nederland. Dit is een nieuw netwerk dat wordt gevormd door stadsbestuurders en universiteitsbestuurders van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen, samen met de voorzitters van de koepelorganisaties VSNU en HBO-raad.

In het ambitiedocument bieden de kennissteden hun gebundelde kennis en netwerk aan om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige en internationaal concurrerende kenniseconomie.

De ambitie van het kabinet is, dat Nederland gaat behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken voert de overheid ook een gericht beleid ter bevordering van innovatie en ondernemerschap, onder meer door stimulering van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

De minister-president ontvangt het ambitiedocument uit handen van burgemeester Henri Lenferink van Leiden en burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen.

Foto – Archief persbureau Meter