Teeven ondertekent eerste voorschotten slachtoffers

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft in Leeuwarden de eerste voorschotten aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven ondertekend.

Op 1 januari 2011 is de voorschotregeling van kracht geworden. Slachtoffers die van de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, zijn daarmee niet langer afhankelijk van de dader wanneer ze hun geld krijgen. Als de dader acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog steeds niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, betaalt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het resterende bedrag aan het slachtoffer. Het CJIB int vervolgens onverminderd alsnog het (resterende) bedrag bij de dader. Er is geen maximum verbonden aan het voorschot. Op deze manier heeft het slachtoffer de zekerheid dat acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis de schadevergoeding volledig is betaald.

Teeven maakte ook bekend dat vanaf 2016 niet alleen slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven een voorschot kunnen ontvangen, maar álle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000. Aan de voorschotten van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven zal ook vanaf 2016 geen maximum verbonden zijn.

De afgelopen 5 jaar heeft de rechter jaarlijks ongeveer 12.000 schadevergoedingsmaatregelen opgelegd. Ongeveer de helft hiervan bedraagt een vergoeding voor een gewelds- of zedenmisdrijf. Van deze 6000 maatregelen werd ongeveer 65 procent niet binnen acht maanden (volledig) door de dader betaald.

De voorschotregeling is een onderdeel van de wet ‘versterking positie slachtoffers in het strafproces’ welke op 1 januari 2011 in werking is getreden. Naast de voorschotregeling verbetert de wet ook de informatievoorziening aan slachtoffers en krijgt het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces.

De voorschotregeling is een onderdeel van de wet ‘versterking positie slachtoffers in het strafproces’ welke op 1 januari 2011 in werking is getreden. Naast de voorschotregeling verbetert de wet ook de informatievoorziening aan slachtoffers en krijgt het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces.

Foto – Archief persbureau Meter