Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven openen Ecoduct Hoog Buurlo

Hoog Buurlo – Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof.mr. Pieter van Vollenhoven openen maandagmiddag 5 september 2011 het ecoduct Hoog Buurlo over de Rijksweg A1 bij Hoog Buurlo. Het ecoduct biedt tientallen diersoorten een beschermde oversteek naar onder meer Kroondomein Het Loo. De opening vindt plaats in aanwezigheid van de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M. Schultz van Haegen.

Bij het realiseren van nieuwe infrastructuur worden ecopassages meegenomen in het ontwerp. In het verleden vond dit niet plaats en zijn tal van wegen en spoorlijnen aangelegd zonder aandacht voor de mobiliteitsbehoefte van dieren. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en ProRail werken de komende jaren samen om de doorgang in de natuurgebieden als Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug te versterken. De aanleg van ecoducten is daarbij een belangrijk onderdeel.

Ecoduct Hoog Buurlo maakt onderdeel uit van het project Negen Ecoducten. Naast ecoduct Hoog Buurlo worden tot 2012 nog acht andere ecoducten gerealiseerd. Het project Negen Ecoducten wordt mogelijk gemaakt door het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit programma heeft als doel het terugdringen van de ecologische versnippering door wegen, spoorwegen en kanalen.

Foto – Archief Persbureau Meter