registratieplicht voor uitzendbureaus

Den Haag – Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Die geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer. Dit staat in een wetsvoorstel dat vandaag door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris Weekers (Financiën) aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De registratieplicht voor uitzendbureaus is erop gericht malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. In het eerste halfjaar van 2011 heeft de Arbeidsinspectie 278 inspecties bij uitzendbureaus verricht waarbij in 61 gevallen een overtreding is geconstateerd van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Bedrijven die personeel via niet-gecertificeerde uitzendbureaus inhuren (inleners) zijn sinds 1 januari 2010 net als het uitzendbureau aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon.

De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche. Door de registratieplicht wordt duidelijk wie de eigenaar is van een bedrijf en welke activiteiten worden verricht. Als uitzendbureaus bekend zijn, kan de Stichting Normering Arbeid (SNA), eigenaar van het register, bedrijven certificeren. Tot nu toe zijn in Nederland 2.500 uitzendbureaus gecertificeerd.

De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zaken doen. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst geven verder aan de SNA door welke uitzendbureaus een boete hebben gehad en of er organisaties zijn die hun belastingen niet hebben betaald. De branche kan dan, als blijkt dat zo’n uitzendbureau wel gecertificeerd is maar zich niet aan de regels houdt, maatregelen treffen met als uiterste middel het intrekken van de certificering.

Foto – Archief Persbureau Meter