Teeven ondertekent eerste voorschotten slachtoffers

Den Haag – Donderdag 1 september ondertekent staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de eerste voorschotten aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Op 1 januari 2011 is de voorschotregeling van kracht geworden. Slachtoffers die van de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, zijn daarmee niet langer afhankelijk van de dader wanneer ze hun geld krijgen. Als de dader acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog steeds niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, betaalt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het resterende bedrag aan het slachtoffer. Het CJIB int vervolgens ook alsnog het (resterende) bedrag bij de dader.

Zie voor meer informatie over de voorschotregeling http://www.cjib.nl/Onderwerpen/schadevergoedingsmaatregel/voorschotregeling.aspx

De voorschotregeling is een onderdeel van de wet ‘versterking positie slachtoffers in het strafproces’ welke op 1 januari 2011 in werking is getreden. Naast de voorschotregeling verbetert de wet ook de informatievoorziening aan slachtoffers en krijgt het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces.

Foto – Archief Persbureau Meter