Westerveld gaat in gesprek met bewoners camping in Nijeveen over permanent wonen(Video)

Foto/Video - Klaas Lunshof/Persbureau Meter

Nijensleek – Dinsdag is gemeente Westerveld, met medewerking van de politie en boa’s aanwezig op camping De Moesberg in Nijensleek om in gesprek te gaan met bewoners op het park. Op deze manier kan de gemeente een completer beeld krijgen hoeveel mensen permanent wonen op De Moesberg en of er sprake is van sociale problematiek.Zo meldt de gemeente op hun internet site.
Vakantiepark de Moesberg is niet het enige park waarop informatie op deze manier wordt opgehaald. Omdat er op een flink aantal parken afspraken zijn gemaakt, gaat de gemeente door met de huidige aanpak.

Drenthe is dé vrijetijdsprovincie van Nederland, waarvan het grootste aandeel van de vakantieparken in de gemeente Westerveld ligt. Vitale Vakantieparken Westerveld streeft naar een optimale vakantiebeleving. Permanente bewoning doet, volgens de gemeente, afbreuk aan de vakantiesfeer op de parken. Door in gesprek te gaan met de bewoners op de vakantieparken, kan de gemeente maatwerk leveren voor de mogelijk aanwezige sociale problematiek.

Gemeente Westerveld werkt samen met andere Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, RECRON en provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken.

In het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe hebben deze partijen de ambitie en doelen voor het project Vitale Vakantieparken uitgewerkt. Drenthe gaat de komende jaren voor een verdubbeling van het aantal topvakantieparken. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het uiteindelijke doel halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken.

De gemeente Westerveld informeert (park)eigenaren en ondernemers over de stand van zaken en prikkelt hen om in actie te komen. Dit doet de gemeente Westerveld onder andere door in gesprek te gaan en kennis te delen. Dit kan in verschillende werkvormen, bijvoorbeeld door het delen van best practises of door middel van intervisie. Eerste aanspreekpunt voor dit project is de projectleider Vitale Vakantieparken Westerveld.
Kijk voor meer informatie op www.gemeentewesterveld.nl/vitalevakantieparken