Hoogwater verwacht in Termunterzijl en Delfzijl(Video)

Delfzijl/Termunterzijl – Het leek op de Eems bij het gemaal in Termunterzijl bij de waddenzee nu nog rustig. Het water stijgt langzaam, maar de voortekenen zijn niet goed. Een verdwaalde zeehond ligt nu nog te dobberen in het water, maar alter deze avond zal het heel anders worden. Waterschap Noorderzijlvest sluit woensdagavond om half twaalf namelijkde coupures bij Delfzijl.

Door de harde wind wordt hoogwater verwacht. Daarbij wordt het zeewater in de Eems rond één uur vannacht opgejaagd tot 3 meter 20 boven NAP.

Voorzorgsmaatregel
Noorderzijlvest sluit de deuren standaard bij een peil van drie meter. Met de voorzorgsmaatregel beschermt het waterschap Delfzijl en een groot gebied daarachter tegen overstroming. Hoe lang de coupures dicht blijven, is nog onbekend. Het is voor het eerst dit jaar dat Noorderzijlvest de coupures bij Delfzijl sluit.

Foto/Video – Patrick Boere/Persbureau Meter