Rioolpersleiding lek in Groningen waterschap bereidt reparatie voor(Video)

Foto - Martin Nuver/Persbureau Meter

GRONINGEN – Een rioolpersleiding aan de Bornholmstraat in Groningen is lek. Daarom heeft de brandweer grip 2 afgekondigd. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de reparatie van de impassante riool leiding. Wat er precies aan de hand is is nog onduidelijk en ook wat voor invloed dat heeft op de omgeving. Echter grip 2 geeft wel aan dat het om iets groots gaat. Deze riool persleiding schijnt al sinds vorige week lek te zijn. Er vind tussen diverse instanties in de brandweer kazerne aan de Sontweg overleg plaats.De betreffende leiding wordt gebruikt om rioolwater van Groningen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde te vervoeren.

Persbericht Waterschap Noorderzijlvest

Aan de Bornholmstraat in Groningen is een aansluiting van het gemeentelijk riool op de hoofdpersleiding voor het transport van afvalwater naar de rioolwateringszuiveringinstallatie in Garmerwolde lek. Dit lek is vorige week geconstateerd door het waterschap. De situatie is sindsdien stabiel en onder controle. Het waterschap heeft de afgelopen week de bouwkuip ontgraven. Er lekken geen grote hoeveelheden afvalwater uit. Het afvalwater dat lekt, wordt weggepompt en komt niet in oppervlaktewater terecht.

Het waterschap werkt momenteel aan het in kaart brengen van reparatiescenario’s. Het is belangrijk om in al die scenario’s na te denken over mogelijke effecten op de omgeving en de mate van mogelijke overlast. Daarom heeft het waterschap overleg met Veiligheidsregio Groningen.

Het waterschap verwacht dat de reparatie in de komende weken plaats kan vinden. Bij voorkeur moet dat bij droog weer gebeuren. Een exact tijdpad is momenteel nog niet bekend.

Foto/Video – Martin Nuver/Persbureau Meter