Brandweer dagen zoet met opruimen olievervuiling afwateringskanaal Farmsum(Video)

Farmsum – De meetploeg van de brandweer Delfzijl was zondagmiddag bezig met metingen van een verontreiniging in de riolering in de nabijheid van het Afwateringskanaal in Delfzijl.

Vrijdagochtend kwam bij de gemeente de melding dat een olieachtige substantie de riolering inlekt. Vrijdag is de riolering direct afgesloten om verdere verspreiding te voorkomen. Ondanks deze maatregel blijkt de verontreiniging toch het oppervlaktewater te bereiken. In het kanaal zijn vrijdag speciale olieschermen geplaatst en de veront-reiniging is deels afgezogen.

Alle rioolputten in de omgeving zijn inmiddels geïnspecteerd, maar tot dusverre is de herkomst van de verontreiniging onbekend. Waterschap Hunze en Aa’s heeft vrijdag een aantal monsters genomen, die voor nader onderzoek naar een laboratorium zijn gestuurd. Vanmiddag vindt met een speciale camera een inspectie plaats in de riolering om te achterhalen waar de verontreiniging vandaan komt.

De verontreiniging is goed te ruiken in de omgeving. De meetploeg van de brandweer hoopt zo spoe-dig mogelijk te kunnen bepalen om wat voor verontreiniging het gaat.

Foto/Video – Marc Heikens/Persbureau Meter