Verscherpt toezicht Regionale Ambulancevoorziening Groningen (Video)

Foto/Video - Patrick Wind/Persbureau Meter

Groningen – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de stichting Regionale Ambulancevoorziening Groningen onder verscherpt toezicht gesteld. De afgelopen periode zijn er meerdere ingrijpende bestuurswisselingen geweest, daardoor heeft de inspectie er geen vertrouwen in dat de eerder afgesproken kwaliteitsverbeteringen worden doorgezet. De zorgaanbieder krijgt 6 maanden de tijd om te zorgen dat de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg weer op orde zijn.
Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Ambulancezorg Groningen levert zorg vanuit 13 ambulanceposten verspreid over de provincie Groningen. Er werken zo’n 400 medewerkers. In 2022 is de organisatie meer dan 60.000 keer ingeschakeld om naar een patiënt te gaan die zorg nodig heeft.
Cultuur en veiligheid

Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat er meerdere tekortkomingen zijn die moeten verbeteren. Zo voldoet de organisatie niet aan de voorwaarden die nodig zijn voor het leveren van goede zorg. Er is bijvoorbeeld geen goed werkend systeem dat controleert of de zorg minimaal op hetzelfde niveau blijft of zelfs verbetert. Ook zijn er geen goede procedures voor het melden van incidenten. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het goed besturen van een organisatie onvoldoende aanwezig. Zorgverleners kunnen pas goede resultaten leveren als het bestuur de zaken op orde heeft. Het gaat daarbij onder andere over het kunnen werken in een veilige cultuur, de inrichting van het bestuur en een goed functionerende Raad van Toezicht.
Hoe nu verder

Ambulancezorg Groningen moet het komende half jaar op 4 thema’s maatregelen nemen zodat de tekortkomingen worden opgelost. Zo moeten het bestuur en de directie weer stabiel worden, zodat ze sturing kunnen geven aan de uitvoering van de noodzakelijke verbeteringen. De inspectie vindt het belangrijk dat de eerder aangekondigde verbeteringen worden opgepakt. Zo moet er elk kwartaal een rapportage worden opgesteld met daarin analyses van onder andere de ingezette verbeteringen op calamiteiten, incidenten, klachten en ritevaluaties. Ook verwacht de inspectie dat er op korte termijn beleid wordt vastgesteld over bekwaamheid van het personeel, inclusief bijbehorende scholingen. Tot slot moet de organisatie starten met het invoeren van risicomanagement op de zorgprocessen, bijvoorbeeld vanaf het telefoontje naar de 112-centrale tot aan het overdragen van een patiënt aan het ziekenhuis.
Waardering voor het personeel

Ondanks de kritiek op de besturing van de Ambulancezorg Groningen, heeft de inspectie grote waardering voor het personeel. De medewerkers hebben lange tijd op de toppen van hun kunnen gewerkt en een grote betrokkenheid voor de patiëntenzorg laten zien. Op dit moment is er geen direct gevaar voor de patiëntveilgheid. Burgers die 112 bellen krijgen de zorg die zij nodig hebben. Als verbetermaatregelen uitblijven, maakt de inspectie zich wel zorgen over de patiëntveiligheid voor de middellange termijn.